Nyheter

Filtrer på forbokstav: 
Bakkeryllik
10 cm potte
Bakkeryllik
10 cm potte
Ormedrue
1 liter potte
Krypjonsokkoll
10 cm potte
Hvitveis
10 cm potte
Gulsymre
10 cm potte
Munkehette
10 cm potte
Japansk aster
10 cm potte
Arendspir
10 cm potte
Arendspir
10 cm potte
Skogburkne
10 cm potte
Bergblom
10 cm potte
Bjønnkam
10 cm potte
Bergrørkvein
10 cm potte
Toppklokke
10 cm potte
Krypklokke
10 cm potte
Japanstarr
10 cm potte
Stripestarr
10 cm potte
Hengestarr
10 cm potte
Klematis
1 liter potte
Kransvakkerøye
10 cm potte
Tvillingblomst
10 cm potte
Rynkestorkenebb
10 cm potte
Balkanstorkenebb
10 cm potte
Dvergstorkenebb
10 cm potte
Brunstorkenebb
10 cm potte
Storkenebb
10 cm potte
Blodstorkenebb
Brun daglilje
1 liter potte
Hybriddaglije
1 liter potte
Hybriddaglilje
1 liter potte
Alunrot
10 cm potte
Alunrot
10 cm potte
Alunrot
10 cm potte
Bladlilje
1 liter potte
Bladlilje
1 liter potte
Bladlilje
1 liter potte
Bladlilje
1 liter potte
Gullkopp
10 cm potte
Fjæraster
10 cm potte
Blå kambunke
Tråkkbregne
10 cm potte
Prydkattehale
10 cm potte
Apotekerkattost
Silkekinagress
1 liter potte
Silkekinagress
1 liter potte
1 2